Telematrix 3300 Wall Mount Kit

Brand: Telematrix
Product Code: 3300 Wall Mount Kit
Availability: In Stock
Price: Please Call

Telematrix 3300 Wall Mount Kit

TeleMatrix 3300 Wall Mount Kit cho phép bạn gắn tường bất kỳ điện thoại 3300 series loạt để tiết kiệm không gian bàn làm việc hoặc cho điện thoại nằm ở khu vực không có bàn làm việc, chẳng hạn như một khu vực tiền sảnh. Bộ này bao gồm mọi thứ cần thiết để chuyển đổi một điện thoại bàn để điện thoại treo tường. 

Các tính năng telematrix 3300 wall mount kit : 
Telematrix 3300 wall mount kit và đường dây ngắn
Chuyển đổi bất kỳ dòng điện thoại Marquis 3300 để điện thoại treo tường 
Màu sắc: Đen hoặc Ash 
Lưu ý: Phải được đặt hàng riêng

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: