Giải pháp chăm sóc khách hàng Call Center Standard

Write By: admin Published In: PBX System Created Date: 2014-09-12 Hits: 1776

Giải pháp Call Center Standard Ver 1.0.0 được chúng tôi xây dựng trên nguyên tắc: sử dụng các công nghệ chuẩn quốc tế, có tính mở, dễ nâng cấp, dựa trên hai nền tảng công nghệ cơ bản là TDM và IP. 

Tags: