Giải pháp viễn thông tổng thể Openscape Voice

Write By: admin Published In: PBX System Created Date: 2014-09-12 Hits: 1735

 

OpenScape Voice là giải pháp softswitch cao cấp nhất của Siemens hỗ trợ đến 100.000.000 thuê bao trên một hệ thống đơn và hỗ trợ quản lý đến 3000 chi nhánh cùng với khoảng hơn 5000 SIP Trunk. 

OpenScape Voice được thiết kế chạy đơn node  đảm bảo hệ thống luôn luôn ổn định ở mức cao nhất.

 

OpenScape Voice chạy trên hệ điều hành SUSE Linux và database SolidDB của IBM. Kiến trúc thiết kế hệ thống được sử dụng từ thiết kế dòng Surpass dành cho Carrier nên độ ổn định và khả năng chịu lỗi rất cao. 

OpenScape Voice là giải pháp sử dụng giao thức chính là SIP cho phép kết nối dễ dàng với các hãng thứ ba trong một giải pháp tích hợp chung. 

OpenScape Voice cho phép quản lý đến 3000 chi nhánh, điểm giao dịch được đặt theo tên gợi nhớ. Mỗi chi nhánh, điểm giao dịch có thể được phân quyền cho IT tại vị trí đó để IT có thể cấu hình tính năng cho thuê bao, cấu hình định tuyến...

Trong mô hình giải pháp trên, chúng ta sử dụng kiến trúc hình sao với OpenScape Voice là trung tâm của hệ thống chuyển mạch. 

OpenScape Voice có thể xem như là hệ thống chuyển mạch mềm hỗ trợ giao thức SIP. Do đó, chúng ta có thề sử dụng được nhiều loại điện thoại hoặc voice gateway của các hãng thứ ba mà không lo về vấn đề tương thích.  

OpenScape Voice hỗ trợ triển khai trên môi trường ảo hóa VMWARE. Do đó, khách hàng có thể tích hợp softswitch này trên hạ tầng DATA CENTER.

Tags: