Dvise Telecom và đối tác của Saudi Star, Bright Star Communications, công bố hệ thống lắp đặt hệ thống điện thoại 2.200-phone với điện thoại TeleMatrix 3300 series.

Telematrix 3300 series sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về điện thoại khách sạn. Dòng sản phẩm telematrix 3300 series có màu đen hoặc tro với sự thiết kế thời trang. Bạn có thể dễ dàng thêm nôi màu đặc biệt phù hợp với màu sắc của mình. Các mô hình điện thoại khách sạn phổ biến từ dòng sản phẩm 3300 series bao gồm một hoặc hai dòng loa analog, mô hình kết hợp và mô hình IP.