Telematrix Handset Kit 1 line là điện thoại IP với thiết kế táo bạo, các tính năng thông minh và hiệu suất huyền thoại.