Telematrix 3300 Series cho khách sạn

Write By: admin Published In: ROOT Created Date: 2017-04-17 Hits: 342

Telematrix 3300 series sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về điện thoại khách sạn. Dòng sản phẩm telematrix 3300 series có màu đen hoặc tro với sự thiết kế thời trang. Bạn có thể dễ dàng thêm nôi màu đặc biệt phù hợp với màu sắc của mình. Các mô hình điện thoại khách sạn phổ biến từ dòng sản phẩm 3300 series bao gồm một hoặc hai dòng loa analog, mô hình kết hợp và mô hình IP.

Telematrix 3300 series có cổng Ethernet PassThrough chuẩn RJ45 và công nghệ nhận thư thoại OneTouch được cấp bằng sáng chế. Cetis, Inc., nhà sản xuất điện thoại tương tự và điện thoại Teledex®, TeleMatrix®, Scitec® và điện thoại VoIP đã tuyên bố cài đặt 1.000 điện thoại tương tự telematrix 3300 series và một số điện thoại phòng tắm tương đương tại Rixos Seagate Hotel Sharm El Shiekh, Bởi Rixos Hotels, và thuộc sở hữu của Radamis Group. Theo ông Dvise Telecom Solutions, Giám đốc Bán hàng của Summit Technology, Bassem Fayez, "Rixos Seagate Sharm El Shiekh đã có nhu cầu triển khai giải pháp triple-play hoàn chỉnh, bao gồm mạng dữ liệu thụ động, điện thoại Avaya IP và điện thoại tương tự Telematrix dành cho phòng khách. "Một mạng dữ liệu hoạt động HPE, Wi-Fi, Locatel IPTV, máy chủ và lưu trữ HPE, STS đã triển khai tất cả những điều trên trong khách sạn. Dự án bao gồm cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT, thiết kế và thực hiện mạng, cung cấp phần cứng và cài đặt, di chuyển ứng dụng.

Những thách thức đối với dự án bao gồm: Không có cơ sở hạ tầng cho việc tân trang khách sạn tất cả thời gian triển khai ngắn - Các đường ống dẫn và đường cáp chưa được hoàn thành - Các lợi ích được cung cấp cho khách hàng trong dự án này là: Một mạng thống nhất, hoàn chỉnh đầy đủ Giải pháp linh hoạt và mở rộng Hoàn thiện an ninh mạng Sự hài lòng của khách hàng

Rixos Seagate đã chọn telematrix 3300 series tương thích cho dự án. Mahmood Khan, Giám đốc Bán hàng Doanh nghiệp tại Dvise Telecom Solutions nói: "Telematrix 3300 series rất phổ biến nhờ thiết kế chắc chắn và thiết kế hấp dẫn của họ.